5 9 11 14 15 19 20 24

Na podstawie przypisów do tabeli wyjaśnij różnicę między współczynnikiem reprodukcji brutto a współczynnikiem reprodukcji netto. 

Rozwiązanie: