117 121 132 133 134 135 136

Wyjaśnij na czym polega strefowość klimatów na Ziemi.

 

Rozwiązanie: