109 112 121 128

Wyjaśnij na czym polega prognozowanie pogody. 

Rozwiązanie:
Pogoda to chwilowy stan atmosfery, utrzymujący się w konkretnym miejscu i o konkretnym czasie.
Pokaż więcej...