101 102 104 109 117 121

Wyjaśnij różnicę między wilgotnością względną a wilgotnością bezwzględną powietrza. 

Rozwiązanie:
Wilgotność powietrza to zawartość pary wodnej w powietrzu.
Pokaż więcej...