5 9 13 14 15 19 20

Podaj dwa źródła informacji geograficznej, z których najczęściej korzystasz. 

Rozwiązanie: