63 64 65 66 67 68 69 72 73 75 76 77 79 80 81 82 83

Na rysunku przedstawiono widok z lotu ptaka na ciężarówki przewożące ciężkie ładunki. Przyjmij, że początkowo poruszały się one ruchem jednostajnym, a na zakręcie wartość ich prędkości się nie zmieniła. Zaznacz strzałką, w którą stronę w poniższych sytuacjach mógłby się przesunąć niedostatecznie unieruchomiony ładunek.

Rozwiązanie: