17 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 32 33 34 35 36 37

Wśród właściwości wymienionych w ramce podkreśl te, które dotyczą ciał stałych.

Rozwiązanie: