13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 29 30 33 34

Uzupełnij podpisy nazwami odpowiednich form energii, w które może zamienić się energia elektryczna. W niektórych przypadkach możesz wpisać więcej niż jedną formę energii.

Rozwiązanie: