6 7 9 10 11 13 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Rozwiąż krzyżówkę.

Rozwiązanie: