82 83 84 86 87 88 89 90 91 92 94 95 96 98 99 100 101 102 103 104

Czy śnieg stopnieje? Czy woda zamarznie? Podpisz rysunki.

Rozwiązanie: