81 82 83 84 86 87 88 89 90 91 93 94 95 96 98 99 100 101 102 103

Podpisz fotografie określeniami: ciało bezpostaciowe, kryształ. Za pomocą strzałek przyporządkuj wykresy ilustrujące topnienie poszczególnym przykładom ciał bezpostaciowych i ciał o budowie krystalicznej.

Rozwiązanie: