76 77 79 80 81 82 83 84 86 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98

Wyobraź sobie, że stopniowo ogrzewamy 1 kg wody o początkowej temperaturze 30°C.

Rozwiązanie: