74 76 77 79 80 81 82 83 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Uzupełnij brakujące wartości temperatury:

Rozwiązanie: