71 72 74 76 77 79 80 82 83 84 86 87 88 89 90 91 92

Podpisz atomy w krysztale soli kuchennej NaCl.

Rozwiązanie: