65 67 68 71 72 74 77 79 80 81 82 83 84 86 87

Rysunki przedstawiają cząsteczki: wody, tlenu, dwutlenku węgla i metanu. Podpisz atomy i cząsteczki właściwymi symbolami chemicznymi.

Rozwiązanie: