61 62 63 65 67 68 71 74 76 77 79 80 81 82 83

Skorzystaj z danych zapisanych pod fotografiami i oblicz brakujące wielkości. Uzupełnij podpisy.

Rozwiązanie: