52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 65 67 68 71 72 74

Wykonaj obliczenia i wpisz odpowiednie wielkości w dymkach.

Rozwiązanie: