89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 101 102 103 104 105 107 108 109 111

Oszacuj ciśnienie, jakie wywiera na podłoże noga słonia. Porównaj je z ciśnieniem wywieranym przez ciebie.

Rozwiązanie: