88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 101 102 104 105 106 107 108 109 110

Wybierz poprawne uzupełnienie zdania.

Obraz powstający w zwierciadle płaskim jest A/B, a jego rozmiary są C/D/E

A. rzeczywisty

B. pozorny

C. mniejsze niż rozmiary przedmiotu, gdy przedmiot jest daleko od zwierciadła

D. większe niż rozmiary przedmiotu, gdy przedmiot jest bardzo blisko zwierciadła

E. zawsze takie same jak rozmiary przedmiotu.

Rozwiązanie: