88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 99 100 101 102 104 105 106 107 108 109

Wpisz w kratkę pod rysunkiem literę P, jeżeli rysunek prawidłowo przedstawia przedmiot oraz jego obraz w zwierciadle płaskim, lub literę N, jeżeli rysunek nie jest poprawny. Płaszczyzna zwierciadła jest prostopadła do płaszczyzny kartki

Rozwiązanie: