84 85 86 88 89 90 91 92 93 94 96 97 98 99 100 101 102 104 105 106

Uzupełnij opis rysunku, wpisując w kwadraty odpowiednie  cyfry.

Rozwiązanie: