83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 101 102 104 105

Przeanalizuj powyższy przykład i rozwiąż zadanie. 

Krążek ustawiono w odległości 75cm od punktowego źródła światła i 50cm od ściany. Cień powstały na ścianie jest kołem o średnicy 30cm. Jaka jest średnica krążka? 

Rozwiązanie: