80 82 83 84 85 86 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Różne barwy światła, które widzimy to fale elektromagnetyczne o określonej częstotliwości i długości. Światło fioletowe ma najwiekszą częstotliwość i najmniejsza długość, a czerwone najmniejszą częstotliwość i największą długość. Na schemacie wpisz w ramki częstotliwości światła o wskazanych barwach i odpowiadające im długości fali.

Rozwiązanie: