78 79 80 82 83 84 85 86 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Wpisz w kratki na zdjęciach odpowiednie oznaczenie:

N - jeżeli przedstawiono na  nim naturalne źródło światła,

S - jeżeli przedstawiono sztuczne źródło światła,

X - jeżeli przedstawiony obiekt nie jest źródłem światła.

Rozwiązanie: