74 75 76 77 78 79 80 82 83 84 86 88 89 90 91 92 93 94 95 96

W Polsce sygnał radiowy jest transmitowany na falach ultrakrótkich o częstotliwościach od 87,5MHz do 108 MHz. Określ jakiemu zakresowi długości fal elektromagnetycznych odpowiadają te częstotliwości.

Krok 1.

W przypadku fali elektromagnetycznej stosujemy tę samą zależność między częstotliwością, długością fali i jej prędkością, co dla fali mechanicznej:

c=λ*f

Krok 2

Przekształcamy wzór, aby wyznaczyć długość fali

λ=c:f

Krok 3 

Podstawiamy dane dla częstotliwości 87,5MHz:

λ=300000km/s : 87,5MHz=300000000 m/s : 87500000Hz

Krok 4 

Podstawiamy dane dla częstotliwości 108MHz:

Krok 5

Zapisujemy odpowiedź

 

Rozwiązanie: