73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95

Znajdź w poniższym tekście fragmenty dotyczące fal elektromagnetycznych i nazwij rodzaj tych fal. Dla przykładu zaznaczono i opisano jeden fragment.

Rozwiązanie: