71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93

Na poniższym oscylogramie przedstawiono dźwięk zagrany na pewnym instrumencie.

Oblicz częstotliwość  podstawową dźwięku zagranego na tym instrumencie.

Rozwiązanie: