69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 82 83 84 85 86 88 89 90 91

a) Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.

1.W danej oktawie częstotliwość dźwięku D jest w przybliżeniu tyle razy większa od częstotliwości dźwięku C, ile częstotliwość dźwięku E od częstotliwości dźwięku D.PF
2.Dla dźwięku H danej oktawy fala akustyczna rozchodząca się w powietrzu ma największą długość.PF
3.Dźwięk o dwie oktawy wyższy od dźwięku C ma częstotliwość ponad 200Hz.PF

b) Wybierz takie uzupełnienie zdania, aby powstała informacja prawdziwa.

Skrzypce wydają dźwięki1.wyższe niż kontrabasponieważ struny w kontrabasie w porównaniu ze strunami w skrzypcach sąA.dłuższe i grubsze
2.niższe niż kontrabasB.krótsze i grubsze.
C.dłuższe i cieńsze.

c) Wskaż poprawne uzupełnienie zdań.

Im mocniej jest napięta struna instrumentu, tym powstający dźwięk jest A/B. Im dłuższa piszczałka, tym C/D długość powstającej fali dźwiękowej. Przez dociśnięcie struny gitary do progu zmniejszamy jej efektywną długość i sprawiamy, że częstotliwość powstającego dźwięku jest C/D niż w przypadku struny niedociśniętej.

A. wyższy

B. niższy

C. mniejsza

D. większa

Rozwiązanie: