68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 82 83 84 85 86 88 89 90

Na pewnym instrumencie zagrano po kolei dwa różne dźwięki. Dźwięki te zostały zarejestrowane, co przedstawia poniższy oscylogram.

Wskaż właściwe uzupełnienie zdań.

Dźwięk zagrany jako pierwszy miał A/B głośność niż dźwięk zagrany jako drugi.

A mniejszą 

B. większą

Dźwięk zagrany jako drugi miał C/D częstotliwość niż dźwięk zagrany jako pierwszy.

C mniejszą 

D. większą

Dźwięk zagrany jako pierwszy był E/F niż dźwięk zagrany jako drugi.

E. wyższy F. niższy

Rozwiązanie: