67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 82 83 84 85 86 88 89

Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli fałszywe.

1.Fale dźwiękowe rozchodzą się w gazach i ciałach stałych, ale nie rozchodzą się w cieczach.PF
2.Fale dźwiękowe rozchodzą się lepiej w rozrzedzonym powietrzu niż w powietrzu o normalnej gęstości.PF
3.Fale dźwiękowe w ciałach stałych zwykle rozchodzą się znacznie szybciej niż w gazach.PF
4.W przeciwieństwie do fal na powierzchni wody fale dźwiękowe nie są falami mechanicznymi.PF
5.Drgająca linijka jest źródłem fali dźwiękowej.PF

Rozwiązanie: