66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 82 83 84 85 86 88

Zapisz pod zdjęciami, co jest źródłem dźwięków przedstawionych na nich przedmiotach. Posłuż się wyrażeniami z ramki.

Rozwiązanie: