62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84

Poniżej przedstawiono falę na sznurze w pewnej chwili (rys. A) oraz po 0,25s (rys. B).

a) Wskaż poprawne uzupełnienie zdań, a następnie wpisz brakujące wartości.

W czasie 0,25s fala przebyła odległość równą A/B fali, czyli 20cm. W tym czasie wszystkie cząsteczki zaznaczone na niebiesko wykonały C/D i powróciły do swoich poprzednich położeń.

A jednej długości

B. dwóm długościom

C jedno pełne drganie

D. połowę pełnego drgania

Wynika z tego, że okres drgań sznurka wynosi      s, natomiast częstotliwość    Hz.

Oznacza to, że każda cząsteczka sznura w momencie dotarcia do niej fali zaczyna wykonywać drgania z częstotliwością    Hz.

b) Oblicz prędkość rozchodzenia się fali

Skoro w czasie jednego okresu T=    s fala przebyła odległość równą swojej długości λ=   cm, to jej prędkość jest równa:

v=λ:T

Rozwiązanie: