60 61 62 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82

Na rysunku poniżej przedstawiono kolejne położenia poruszającego się wahadła. Szarym kolorem zaznaczono ilość energii potencjalnej , a niebieskim ilość energii kinetycznej, jaką ma wahadło w danym położeniu.

a) Uzupełnij pozostałe słupki, zamalowując odpowiednią ich część kolorem szarym lub niebieskim

b) W położeniu 1 energia potencjalna wahadła wynosiła 0,15J. Oblicz energię kinetyczną wahadła w położeniu 4 i położeniu 5.

Rozwiązanie: