58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Na rysunkach przedstawiono położenia wahadła, którego okres drgań wynosi 1,2s.

a) Wpisz w zdaniach odpowiednie wartości

Energia potencjalna grawitacji wahadła rośnie miedzy 0,3, a 0,6s oraz

Energia kinetyczna wahadła rośnie między 0s a 0,3s, 0,6s a 0,9s oraz

Prędkość wahadła jest największa w chwilach 0,3s,     oraz 1,5s

Prędkość wahadła wynosi zero w chwilach:            ,       oraz 1,2s

Energia kinetyczna wahadła jest największa w chwilach:         ,        oraz

Energia potencjalna jest największa w chwilach:         ,      oraz

b) Oblicz częstotliwość drgań wahadła.

Rozwiązanie: