58 59 60 61 62 64 65 66 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

W kosmosie wyznaczenie masy nie jest takie proste. Na powierzchni Ziemi waga mierzy siłę nacisku, jaki wywiera ciało i na tej podstawie oblicza masę, korzystając z faktu, że na płaskiej powierzchni ciało o masie 1 kg naciska na wagę siłą około 9,8N. W kosmosie z powodu nieważkości obiekty nie naciskają na siebie wzajemnie. Znaleziono jednak sprytny sposób, aby wyznaczyć masę z pominięciem siły nacisku. Poszukaj informacji na temat pomiaru masy w stanie nieważkości i opisz go w kilku zdaniach.

Rozwiązanie: