55 56 58 59 60 61 62 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Aby określić amplitudę i położenie równowagi drgającego ciężarka zawieszonego na sprężynie, umieszczono obok niego linijkę. Na rysunkach pokazano minimalne oraz maksymalne wychylenie końca sprężyny.

Wyznacz amplitudę drgań i położenie równowagi ciężarków na rysunkach B i C. Posłuż sie przykładem rozwiązania dla rysunku A.

Rozwiązanie: