53 54 55 56 58 59 60 61 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Z prawej strony elektromagnesu igła magnetyczna ustawiła się tak, jak pokazano na rysunku poniżej.

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie 1 albo 2.

Igła magnetyczna znajdująca się z lewej strony magnesu ustawi się

A.czarnym końcem w kierunku magnesu,ponieważ1.z lewej strony elektromagnesu jest taki sam biegun magnetyczny jak przy czarnym końcu igły magnetycznej.
B.białym końcem w kierunku magnesu2.z lewej strony elektromagnesu jest przeciwny biegun magnetyczny do bieguna z prawej strony.

 

 

Rozwiązanie: