48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 60 61 62 64 65 66 67 68 69 70

Na rysunkach A-D przedstawiono kolejne etapy doświadczenia, do którego użyto dwóch takich samych magnesów, przewodów, baterii i metalowego pręta. przeanalizuj przedstawione sytuacje i wskaż poprawne uzupełnienie zdań. 

Po zamknięciu obwodu większa siła magnetyczna (elektrodynamiczna) będzie działać na pręt na rysunku A/B, ponieważ 

Po zamknięciu obwodu większa siła elektrodynamiczna będzie działać na pręt na rysunku C/D, ponieważ 

Rozwiązanie: