48 49 50 51 52 53 54 55 56 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69

Zastanów się i podaj po jednej wadzie i jednej zalecie w porównaniu z magnesami trwałymi.

Rozwiązanie: