45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 58 59 60 61 62 64 65 66 67

a) Wskaż ciała, które mogą ze sobą oddziaływać magnetycznie.

A. magnes trwały z magnesem trwałym

B. magnes z kawałkiem drewna

C. poruszający się elektron z magnesem

D. magnes trwały z elektromagnesem

E. elektromagnes z elektromagnesem

F. poruszający się elektron z elektromagnesem

b) 

Pociąg magnetyczny może przemieszczać się do przodu dzięki oddziaływaniom magnetycznym pomiędzy A/B umieszczonymi w pociągu i A/B znajdującymi się C/D/E

c)

Napisz krótko dlaczego pociągi magnetyczne mogą uzyskiwać większe prędkości, niż tradycyjne pociągi.

 

d) 

Oblicz średnią prędkość pociągu Shanghai na podstawie danych zawartych w tekście. Porównaj z prędkością pociągów ekspresowych 120km/h

Rozwiązanie: