44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 56 58 59 60 61 62 64 65 66

Podkreśl poprawne uzupełnienie zdań, tak aby powstała informacja prawdziwa.

Gdy z prawej strony gwoździa (patrz model elektromagnesu na rysunku obok) zbliżymy stalową szpilkę, będzie ona odpychana/przyciągana. Gdy zbliżymy ją z lewej strony, będzie odpychana/przyciągana.

Gdy zamienimy bieguny baterii i zbliżymy szpilkę z prawej strony gwoździa, to będzie ona przyciągana/odpychana.

Gdy po prawej stronie gwoździa ustawimy igłę magnetyczną, a następnie zmienimy bieguny baterii to igła nie obróci się/obróci się.

Rozwiązanie: