42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 61 62 64

Uczniowie chcieli zademonstrować wzajemne oddziaływanie przewodów, przez które płynie prąd, dlatego korzystając ze szkolnego zestawu do elektryczności, zbudowali dwa obwody przedstawione na rysunku poniżej. Aby lepiej zilustrować zjawisko fizyczne, użyli przewodów elektrycznych o różnych kolorach izolacji - czerwonego, niebieskiego i zielonego.

Przeanalizuj rysunek i uzupełnij zdania, wpisując odpowiednie barwy przedmiotów: czerwony, niebieski, zielony, a także charakter oddziaływania: przyciągać się, odpychać się, tak aby powstała informacja była prawdziwa.

Rozwiązanie: