39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61

Na rysunku a przedstawiono ustawienie igieł magnetycznych dwóch kompasów znajdujących się obok magnesu sztabkowego

Uzupełnij tabelkę, wpisując w kratki cyfrę rzymską odpowiadającą ustawieniu igły kompasu w punktach A-D zaznaczonych na rysunku b.

Igła kompasu znajdującego się w punkcie:  ustawi się tak jak na rysunku

B                            

D  

Rozwiązanie: