4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16

Zaznacz zdjęcia przedstawiające skutki elektryzowania się ciał.

 

 

Rozwiązanie: