38 39 40 41 42 43 44 45 46 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59

Zbudowano obwód złożony z baterii oraz połączonych szeregowo żarówki i opornika, tak jak na schemacie poniżej.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Ładunek, jaki przepłynął przez żarówkę w czasie 1 minuty, gdy natężenie prądu było równe 300mA, jest równy:

A. 18C i jest taki sam jak ładunek, który przepłynął w tym samym czasie przez opornik,

B. 18C i jest inny, niż ładunek, który przepłynął w tym samym czasie przez opornik,

C. 0,3C i jest taki sam jak ładunek, który przepłynął w tym samym czasie przez opornik,

D. 0,3C i jest inny niż ładunek, który przepłynął w tym samym czasie przez opornik,

Rozwiązanie: