35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Wniosek:

Natężenie prądu płynącego w obwodzie jest tym mniejsze/większe, im silniej ściskane są łyżki, a więc im mniejsza/większa jest powierzchnia styku dłoni i łyżek. Miernik wskazuje wartość zdecydowanie większą, gdy dłonie są suche/mokre.

Rozwiązanie: