34 35 36 38 39 40 41 42 43 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55

Gdy w długim przewodzie powstanie (lub jest celowo wykonane) przewężenie, to przy dużym natężeniu prądu przewód nagrzewa się w tym miejscu, a następnie przepala.

a) Kiedy takie przewężenie przewodu jest celowe i gdzie znajduje to zastosowanie?

b) jakie skutki może wywołać nieplanowane przewężenie przewodu? Czym takie przewężenie może być spowodowane?

c) Dlaczego przewody nagrzewają się i przepalają w cieńszych miejscach? Wyjaśnij to, powołując się na prawa i wzory fizyczne (niekoniecznie poznane tylko w tym dziale).

Rozwiązanie: