<
5 6 7 8 9 10 11 13 14 15

Wskaż rysunek przedstawiający właściwe ustawienie igieł magnetycznych kompasów w pobliżu elektromagnesu, przez który płynie prąd.

Rozwiązanie: