28 29 30 31 32 34 35 36 38 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50

Opór grzałki zasilanej napięciem 230V wynosi 28,75Ω. Oblicz, jaki ładunek elektryczny przepłynie przez grzałkę w czasie, gdy wydzieli się na niej energia 55,2kJ.

Obliczamy natężenie prądu płynącego w grzałce.

I=U/R

Obliczamy moc wydzielaną na grzałce

P=U*I

Obliczamy czas, w jakim na grzałce wydzieli się energia 55,2kJ (czyli prąd wykona pracę 55,2kJ)

t=W/P

Na podstawie definicji natężenia prądu elektrycznego obliczamy ładunek elektryczny

q=I*t

Sprawdź uzyskany wynik, korzystając ze wzoru W=U*q, gdzie q to ładunek elektryczny.

Rozwiązanie: