27 28 29 30 31 32 34 35 36 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49

Przeanalizuj powyższy przykład i rozwiąż zadanie.

Ile minut dziennie możemy używać grzejnika o mocy 1250W aby koszt ogrzewania nie przekroczył 12 zł tygodniowo, jeżeli przyjmujemy, że cena 1kWh to 60groszy

Rozwiązanie: